Promenád

Sajtóközlemény - LAKOSSÁGI MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK - vakbarát verzió

Feltöltő: Fazekas Gábor / 2014-06-02 06:00:03

Ha Ön lakossági fogyasztó, házi szennyvízhálózatának az alábbi műszaki előírásoknak kell megfelelnie (A rákötések várható időpontja: 2014. október-november!): A korábbi beruházás keretében – az utcai szennyvíz gerincvezetékkel együtt – az Ön ingatlanán a telekhatáron belül 1,0 m-re kiépítették a házi bekötővezetéket, a tisztítóidommal együtt.

• Csak az üzemeltetésre átadott csatornaszakaszokra lehet lakossági bekötéseket kezdeményezni.
• Az üzemeltetésre átadott csatornaszakaszokról, előzetesen írásos tájékoztatást adunk fogyasztóinknak.
• A Fogyasztó által megépített házi szennyvíz bekötővezetéket visszatöltés előtt be kell jelentenia megadott telefonszámon átvételre, ahol az Alföldvíz Zrt. munkatársa díjmentesen átvesziüzemeltetésre a házi szennyvízbekötést az erre vonatkozó dokumentum kitöltésével.
• A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisztítóidomra történő csatlakozás szabványos, 110mm-es átméroju (min. 2,2 mm falvastagságú, tömör anyagszerkezetű) PVC, ill. ajánlottanKGPVC anyagú csővezetékkel valósítható meg.
• A csatornacsöveket lehetőleg 5 ezrelék körüli (méterenként ~ 0,5 cm) lejtéssel kell lefektetni.
• A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel kell illeszteni.
• A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz folyási irányával szembe nézzen.
• A csatornacsöveket 5-10 cm vastag homokágyazatra kell fektetni, oly módon, hogy a homoka lefektetett vezetéket takarja. Kitermelt talaj közvetlenül a vezeték mellé, vezetékrenem tölthető.
• A munkaárkot minden esetben olyan talajjal kell visszatölteni, mely megakadályozza acsövek sérülését.
• A vezeték feletti földtakarás minimum 60 cm legyen.
• A földbe fektetett csatorna épülettől legalább 1,5 m-re más közműtől legalább 1 m-re épüljön.Abban az esetben, ahol a meglévő adottságok (épület, meglévő közmű) miatt a leírt minimumértékek nem tarthatók, úgy a műszaki megoldásról (védőcső, stb) külön egyeztetésszükséges. Rendező elv, hogy az épülettől való minimális védőtávolság (be)tartása az elsőrendű.
• A vezeték fölé erős, mély gyökérzetű növény nem ültethető.
• A meglévő (üzemelő) és az új házi rendszer találkozási pontjánál, ill. pontjainál, ahol ameglévő cső nem szabványos méretű, ill. nem műanyag tömör szerkezetű (vízzáró anyagú),monolit beton akna szükséges! (Ahol szabványos műanyagcsőből épült a meglévő rendszer,itt akna helyett műanyag tisztítóidomos csatlakozás kivitelezhető.)
• A vízzáró beton vagy műanyag akna minimális belső mérete 30x30 cm négyszög, vagy 30cm körszelvényű, 10 cm falvastagsággal. (A mélyebb fektetésnél praktikusan nagyobb méretek.)Lefedése a forgalom, illetve használat típusának megfelelő teherbírású bordás acéllemezzel,illetve vasbeton fedlappal történhet.
• A házi szennyvízhálózat egyéb iránytöréseinél, ill. min. 10 m-t meghaladó távolságokontisztító nyílást vagy aknát javasolt elhelyezni. Tisztítónyílás esetében a 90°-os iránytöréseket2 db 45° ívvel kell megoldani. A szakszerűen beépített tisztítóidom, vagy akna biztosítjaazt, hogy csatorna dugulások esetén ki lehessen tisztítani a házi szennyvízhálózatot, melynekkarbantartása az ingatlantulajdonos feladata.
• A házi szennyvízhálózatba csak háztartási (kommunális) szennyvíz vezethető. Csapadék,trágyalé, meglévő szennyvíztároló, szikkasztó szennyvize a házi vezetékbe nem vezethetőbe, ill. nem csatlakoztatható, továbbá a talajvíz betörését meg kell akadályozni.
• A házi szennyvízhálózatot úgy kell átépíteni, hogy a csatornabekötés megépítése előtthasználat derítőaknát (szikkasztó aknát), zárt szennyvízgyűjtő aknát meg kell szüntetni,azt lehetőleg fel kell tölteni. Nem szabályos megoldás az, ha a házi szennyvíz továbbra is aderítőaknába érkezik, majd abból folyik tovább a csatornába.
• Csatornabekötési Igénybejelentés a Mindszenti Önkormányzatnál, valamint a MindszentiVízműnél (Mindszent, Észak u. 20.) kihelyezett gyűjtőládába való elhelyezéssel történik.Varga Ferenc Németh Csabadivízió vezető szennyvízágazat vezető

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával,a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
E-mail: mindszent@mindszent.hu
www.mindszent.hu

A beruházás ideje alatt a lakosságot szórólapokon tájékoztatjuk a munkálatokról,az akadálymentes változatban elérhető honlapon a www.promenad.hu/cikk/csatornazas-mindszenten-132020 linken, valamint a beruházás ideje alatt működő (80) 180-742-es információs zöld számon.