16.05 Dr. Megyeri Szilvia jegyző előterjesztése után a testület egyhangúlag elfogadta a szociális rendelet módosítását. A módosítás egyrészt a térítési díjakra vonatkozott. Az étkeztetés térítési díja eddig az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelmének 30 százaléka volt. Ezentúl azonban az étkeztetést igénylő személy rendszeres havi jövedelmének 30 százalékával egyezik meg a térítési díj. A módosítás kiterjedt a kérelmekre is, ugyanis összeállítottak kérelem nyomtatványokat. Így ezentúl az ezeken szereplő kritériumok szerint kell a szükséges adatokat megadni.

Ezután elfogadták az önkormányzat 2011-re vonatkozó közbeszerzési tervét. Ugyanis február 14-én a testület elfogadta a közbeszerzési szabályzatot, illetve döntött az iskolai informatikai eszközök beszerzésére irányuló pályázatról. Így a közbeszerzési tervet már ennek feltüntetésével fogadták el. Tisza Zoltán továbbította az Oktatási Bizottság javaslatát arra vonatkozóan, hogy a jegyző intézkedjen a közbeszerzés közzétételéről a város honlapján.

16.18 Az orvosi ügyelet feltételrendszerének kialakítása volt a következő napirendi pont. Mindhárom bizottság Oktatási, Pénzügyi, Egészségügyi és Népjóléti azt továbbította a testület felé, hogy mivel további információkra és számításokra lenne szükség a döntéshez. A sürgősségre tekintettel azonban ezeket még februárban meg kellene ismerni.

Az orvosi ügyelet Mindszenten február 28-ig hatályos szerződésekkel működik. Több képviselő, így dr. Hevesi Tamás és Lupityka Gáborné Pelyva Sára is hozzáfűzték, hogy a normatíva, melyet az önkormányzat biztosítani tud, nem elég a minimumfeltételek biztosítására. Berta Róbert alpolgármester kitért arra, hogy dr. Csehpál Etelka kecsegtető lehetőségekről számolt be, de ezeket még nem tudták tényekkel alátámasztani. Az alpolgármester leszögezte: a normatívák felett az önkormányzat nem tud semmilyen pluszpénzt szánni az ügyeletre.
Az alpolgármester beszámolt arról, hogy dr. Csehpál Etelka bevételi lehetőségeket keresve a következőket javasolta: egyrészt a fizikoterápiás kezelésre minimális kezelési díjat szabni, ugyanígy a vérvételnél is lehetne hasonló jelleggel bevételt nyerni. Emellett a szakorvosi ellátás kapcsán bérleti díjat számolhatnának fel. Kilátásban van az is, hogy újabb szakorvosok is megjelennének a rendelőben.

Dr. Hevesi Tamás rámutatott arra, hogy a hó végéig szűk az idő, ám pontos összegek nélkül erről a kérdésről nem lehet dönteni. Ehhez csatlakozott Kőhalmi Istvánné alpolgármester, mikor felhívta a figyelmet arra, hogy ez a testület ne hozzon olyan döntést, amely mögött nincs fedezet.

16.38Zsótér Károly arra kérte dr. Csehpál Etelkát, hogy folytassa a kidolgozást és minél hamarabb mutasson konkrétumokat. Hangsúlyozta: az orvosi ügyelet fenntartására a normatíván és az esetleges bevételeken túl nem tudnak többet áldozni. Dr. Csehpál Etelka rámutatott arra, hogy az orvosi ügyelet már decemberben is téma volt a testületi ülésen, akkor január végére ígértek döntést. Elmondta, hogy ez idő alatt már akár Szegvár becsatlakozásával enyhíthették volna a problémát. Hozzátette: nem érti, hogy őt miért nem hívták meg arra a tárgyalásra, amely Szegvár polgármesterével folyt a témában. Mint mondta, keresi a lehetőségeket, de ilyen rövid idő alatt, ami már rendelkezésre áll, nem tud többet tenni.

16.48 A polgármester válaszában kifejtette, hogy mióta az orvosi ügyeletet tárgyalni kezdték, szűkültek a lehetőségek. Lucza János ügyeletvezetővel a testületi ülés másnapján tárgyalnak a lehetőségekről. Abban a kérdésben, hogy az orvosi ügyelet fenntartására adható normatívát azzal az összeggel segítsék ki, amit az egészségház ki tud termelni, a testület 4 igen és 5 nem szavazattal voksolt. A bizottságok javaslatát, miszerint pontosítsák az adatokat mihamarabb és fix információk tükrében döntsenek, 5 igen és 4 nem szavazat követte. A döntést Kecskeméti János kiegészítette azzal a gondolattal, hogy úgy látja nincs ellentmondás a kérdésben, csak a tárgyalások függvényében tudnak majd dönteni.

16.59 A január 28-án megalakult `Ölelő Karok` Mindszenti Nagycsaládosok Egyesületének kérelmét tárgyalta a testület. A kérelem egyrészt a település nevének használati jogára vonatkozott. A bizottságok ennek engedélyezését javasolták. Másrészt egy földterület használatára is vonatkozott a kérelem. Egy pályázathoz igényelné a földet az egyesület, melynek révén a rászorulók élelmiszertámogatáshoz juthatnának. A magok és növényvédőszerek beszerzését a pályázat támogatná.

A bizottságok és a képviselők ebben a kérdésben kifejtették, hogy nem javasolják a földterület átadását, mivel egy zöldségtermesztésre alkalmatlan gyümölcsösről van szó. Dr. Hevesi Tamás javasolta a vendégház kertjét erre a célra, már csak azért is, mivel a gyümölcsösre a közeljövőben úgy tűnik, lesz érdeklődő, aki megvenné. Zsótér Károly egyetértett azzal, hogy más területet kellene felkínálni az egyesületnek. De a vendégház nem jöhet számításba, mivel oda idegenforgalmi centrumot terveznek, amely a johanniták révén valósulna meg. Szunyi Pál kitért arra, hogy a gyümölcsös elhanyagolt, ezért lenne szerencsés más gondjaira bízni, hiszen akár még az önkormányzat büntetést is kaphat az elhanyagolásért.

Dr. Megyeri Szilvia rámutatott, hogy a gyümölcsös gondozása vagy akár művelése akkor nyerne értelmet, ha körbe lenne kerítve és biztosíthatnák az őrzését. Ez nem kevés összeget emésztene fel. A jegyző javasolta, hogy a névhasználatról határozzon a testület, a földhasználat kérdésében pedig jelenleg elég arról dönteni, hogy hozzájárulnak-e vagy sem. Emellett lehet tárgyalni az egyesülettel egy másik, haszonbérben átadandó területről egy újabb beadvány alapján. A testület egyhangúlag döntött tehát a névhasználathoz hozzájárulásról és a földhasználat elutasításáról.
17.14
A nyílt ülés végén egyhangúlag döntöttek arról is, hogy a testület engedélyezi a Mindszentek Egyesületének megnevezésében a település nevének használatát.

Megosztom!
|